EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO
O CO W TYM TAK NAPRAWDĘ CHODZI?

W obecnych czasach bardzo dużo mówi się o ekologii, życiu w zgodzie z naturą, o zrównoważonym rozwoju. Wspaniałe jest to, że ten niezwykle ważny temat staje się coraz bardziej popularny. Chcemy jeść eko żywność, używać eko kosmetyków, kupować eko produkty, generalnie bycie eko jest bardzo w modzie. Ale to nie o modę się tu rozchodzi, sprawa jest dużo poważniejsza i dotyczy naszej planety, naszej ziemi, naszego domu.


Najnowsze badania mówią, że jeśli nie podejmiemy drastycznych działań zatrzymujących globalne ocieplenie, to zgodnie z najnowszymi estymacjami w roku 2050 możemy stanąć na progu egzystencjalnego zagrożenia. Tak, to jest za 30 lat.

A CO MA DO TEGO EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO?

Otóż dosyć dużo, ponieważ sektor budownictwa jest odpowiedzialny za 41% globalnego zużycia energii, 38% emisji CO2, 35% zasobów naturalnych oraz 14% wody pitnej, to dosyć dużo. Na tyle dużo, że redukując te wartości mamy naprawdę realny wpływ na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

W TAKIM RAZIE CO TO JEST TO EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO?

W jednym zdaniu można to opisać jako projektowanie, budowanie i eksploatacja budynków w sposób ograniczający  negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Przede wszystkim mówiąc o budownictwie chodzi o cały proces związany z żywotnością budynku, począwszy od projektu, poprzez budowę, użytkowanie oraz rozbiórkę. Ponieważ wpływ budynku na środowisko zaczyna się już na etapie produkcji materiałów budowlanych, a kończy po jego rozbiórce i zagospodarowaniu odpadów.

 

Dlatego podczas całego procesu budowy i eksploatacji budynków należy pamiętać o:

 

3 ZASADACH LITERY   R

REDUCE (zmniejszać)                 - dokładne estymacje potrzebnych materiałów; ograniczanie zużycia                                                                          energii; używanie tego co naprawdę potrzebne; dobra jakość                                                                                        materiałów i wykończeń, które pozwolą na wieloletni żywot, segregacja                                                                  odpadów budowlanych.

 

REUSE (ponownie używać)      - oddawanie nadwyżek materiałów budowlanych; ponowne użycie np.                                                                         okien, schodów, mebli, elementów konstrukcyjnych, elektryki,                                                                                     elementów sanitarnych; ponowne wykorzystanie istniejących                                                                                     opuszczonych budynków.

 

RECYCLE (odzyskiwać)              - elementy, których nie da się ponownie użyć można przetworzyć na                                                                           nowe, np. przetopić metale, pokruszony beton wykorzystać jako                                                                                 drobny kamień, drewno wykorzystać szalunków, okładzin itd.

 

CZYLI CO TAK NAPRAWDĘ WPŁYWA NA POZIOM

EKOLOGICZNOŚCI BUDYNKU?

1. Zastosowane materiały      –  ile energii potrzebowały aby powstać, czy są naturalne, jaką drogę                                                                            przebyły na budowę, czy są przyjazne dla otoczenia, czy nie emitują                                                                          szkodliwych substancji, czy da się je ponownie wykorzystać, czy dobrze                                                                  się rozkładają itd.

2. Zużycie energii                       – stosowanie odnawialnych źródeł energii, oddawanie nadwyżek energii,                                                                    redukcja energii wbudowanej (czyli powstałej w czasie wznoszenia                                                                            budynku w postaci energii zużytej do produkcji materiałów, transportu,                                                                  procesów budowlanych), redukcja energii eksploatacyjnej (czyli                                                                                  wykorzystanej podczas użytkowania budynku w postaci ogrzewania,                                                                        klimatyzacji, wentylacji, prądu).

 

3. Zużycie wody                          – zarówno podczas procesu budowlanego, jak również podczas                                                                                       eksploatacji budynku

 

4. Ingerencja w otoczenie      – stopień modyfikacji zastanego terenu, ilość powierzchni prawdziwie                                                                        biologicznie czynnej, zachowanie drzew i roślinności, niska emisja                                                                            hałasów i zanieczyszczeń itp.

 

5. Odpady                                       – ilość powstałych odpadów, stosowanie recyklingu, ponownego                                                                                    wykorzystania produktów, zastosowanie materiałów biodegradowalnych

 

… i wiele innych.

A CO TO WSZYSTKO OZNACZA W PRAKTYCE?

Ekologiczny dom to dom energooszczędny lub pasywny, który budowany jest zgodnie z określonymi wytycznymi i zasadami. Jakie one są? Czy trudno je spełnić? Jak przekuć praktykę na teorię i wybudować swój wymarzony ekologiczny dom? 

O tym wszystkim już niebawem w następnym artykule:

„Co to znaczy dom energooszczędny i dom pasywny?”

BUDUJMY RAZEM ZDROWSZY ŚWIAT !!

SAVAGAYA 


ŹRÓDŁA

https://www.portlandoregon.gov/bps/article/358894

http://www.level.org.nz/material-use/minimising-waste/reuse-and-recycling/

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Reduce,_reuse,_recycle

https://buildabroad.org/2017/08/15/sustainability-in-architecture/

http://www.argox.com.pl/budownictwo_zrownowazone.php

SAVAGAYA. Builiding a better world.

© 2019 by SAVAGAYA. All rights reserved.