top of page

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu wprowadzenie na rynek nowych usług projektowo-doradczych w obszarze ekologicznej architektury SAVAGAYA, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 'Zacznij razem z nami' czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie na rynek nowych usług projektowo-doradczych w obszarze ekologicznej architektury.

bottom of page